Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Liberalisering

 

Att verka för en friare ekonomi där staten har en mindre roll. Kan innefatta avreglering och privatisering.

Referens: Ekonomifakta