Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lex Uggla

 

Förmögenhetsbeskattning av vissa tillgångar i onoterade bolag. Slopades 2007 i samband med att förmögenhetsskatten togs bort.

Referens: Ekonomifakta