Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Leverantörsskuld

 

En leverantörsskuld uppstår när ett företag eller en organisation har en obetald faktura till en leverantör eller kreditgivare.

 

Hur uppstår en leverantörsskuld?

En leverantörsskuld uppkommer när ett säljande företag har gett ett köpande företag kredit enligt avtalade betalningsvillkor. En leverantörsskuld är alltså en skuld som uppstår vid inköp av varor och tjänster. Efter ett inköp får företaget en faktura från sin leverantör. Så länge fakturan är obetald har företaget en skuld till leverantören. Denna skuld ska alltså bokföras.

 

Att bokföra leverantörsskulder.

Leverantörsskulder måste betalas av inom en given tidsram. En leverantörsskuld klassificeras som en kortfristig skuld, vilken definieras som en skuld med löptid kortare än ett år. Bokföringslagen är den lag som i Sverige reglerar hur företag och organisationer ska sköta sin bokföring.

Ett företag som bokför enligt fakturametoden bokför leverantörsskulder när leverantörsfakturor ankommer medan verksamheter som tillämpar kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför leverantörsskulder först vid bokslutet. Obetalda fakturor måste betalas som överenskommet enligt avtal. Ett företag eller en privatperson som inte betalar sina fakturor riskerar att skulden förfaller och går till inkasso.

Les mer här!

 

Referens: Visma