Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lägstalön

 

Den enligt kollektivavtalet lägsta tillåtna lönenivån. Se även minimilön.

Referens: Ekonomifakta