Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lagfart/ Lagfartsbevis

 

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. I en lagfart finns alla uppgifter om en fastighets ägarförhållanden. Exempel på sådana uppgifter är vem som äger fastigheten, köpeskilling och hur förvärvet gått till. Varje gång en fastighet byter ägare registreras detta i lagfarten. Lagfarter lagras och registreras i fastighetsregistret.

Det finns många olika användningsområden för en lagfart. Till exempel kan den användas av banken som underlag vid kreditgivning. Men en lagfart är framförallt ett bevis på vem som äger en fastighet. Saknas lagfart kan det vara svårt att bevisa vem det är som äger fastigheten.

Köper du en bostadsrätt behövs ingen lagfart.

Lagfartsbevis

Skriftlig handling som visar att lagfart beviljats och vem som är ägare till fastigheten.

Referens: Marginalen bank