Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lagervärdering

 

Kapitalförsäkring är att placera besparingar via ett försäkringsbolag.

 

Kapitalförsäkringar är ett alternativt besparingssätt.

Kapitalförsäkringar är att placera besparingar via ett försäkringsbolag. Metoden används för att slippa skatta på dessa besparingar eftersom försäkringssparning har förmånliga skatteregler i jämförelse med traditionellt sparande. Kapitalförsäkringar beskattas nämligen enligt lag om avkastingsskatt på pensionsmedel, och används därför oftast vid pensionssparande.

 

Skatteregler för kapitalförsäkringar.

Alla uttag som görs från en kapitalförsäkring är skattefria. Utdelning på svenska värdepapper är också skattefria, dock tas en källskatt ut på värdepapper från utlandet i enlighet med de överenskommelser som finns med det andra landet. Försäkringen betalas med avkastningsskatt. Notera att insättningar, premier, inte är avdragsgilla,

Den vinst som görs på besparingarna behöver du alltså inte skatta på. Istället tas en schablonmässig skatt ut på 27 % av den genomsnittliga räntan från föregående år på det totala kapitalet som ligger som kapitalförsäkring.

Les mer här!

 

Referens: Visma