Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lagerförändringar

 

Mäter hur stor del av företagets eller branschens samlade tillgångar som används vid en given tidpunkt, i termer av kapitalarbetskraft och anläggningar. Högkonjunktur betyder i allmänhet högt kapacitetsutnyttjande i hela ekonomin.

Referens: Ekonomifakta