Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Långfristiga skulder

 

Skulder som förfaller till betalning tidigast efter ett år.

Exempel på långfristiga skulder är:

• långfristiga lån

• checkräkningskredit

• långfristiga lån till närstående företag.

 

Referens: Finansportalen