Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


LOU

 

Lagen om Offentlig Upphandling. Lagen reglerar vad som måste läggas ut på offentlig upphandling och hur en offentlig upphandling ska gå till.

Referens: Ekonomifakta