Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kupongskatt

 

Den som har fått utdelning på aktier från svenskt aktiebolag eller från andel i en svensk värdepappersfond eller en specialfond, och som är skattemässigt bosatt eller hemmahörande utomlands, ska betala kupongskatt.

Det är den som betalar ut utdelningen som håller inne kupongskatten och betalar in den till Skatteverket. I vissa fall kan även den som fått utdelning vara skyldig att betala kupongskatten direkt till Skatteverket.

Kupongskatt betalas med 30 procent på utdelningsbeloppet, om inte ett skatteavtal med mottagarens hemvistland begränsar Sveriges beskattningsrätt till en lägre skattesats.

De större företagen, som är anslutna till Euroclear (tidigare VPC), förvaltare (depåbank) och värdepappers- och specialfonder tar vanligen hänsyn till skatteavtalens begränsningar i Sveriges beskattningsrätt när de betalar ut utdelning från Sverige. I vissa fall kan dock återbetalning av kupongskatt bli aktuellt, då för högt skatteavdrag gjorts, se nedan.

Bestämmelser om skyldighet att redovisa utdelning och om kupongskatt finns i kupongskattelagen (SFS 1970:624) och kupongskatteförordningen (SFS 1971:49). I Skatteverkets Rättslig vägledning finns mer information om kupongskatt.


 

Referens: Skatteverket