Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kupongränta

 

Kupongränta är den räntesats som bestämmer storleken av kupongutbetalningarna hos en obligation. Många obligationer har årliga utbetalningar som procentsats av obligationens nominella värde och kupongräntan är då räntesatsen som avgör kupongutbetalningarnas storlek.

Som exempel kan nämnas att i Sverige är en obligation med nominellt värde på 1000 SEK och en kupongränta på 1 % ger därmed innehavaren rätt till en årlig kupongutbetalning på 10 SEK. Den ränta till vilken obligationen handlas, alltså marknadsräntan för obligationen i fråga får inte sammanblandas med kupongräntan. Om obligationen handlas till sitt nominella värde så är kupongräntan och marknadsräntan den samma annars inte.

Referens: Wikipedia