Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kundförluster

 

Kundförluster är en förlust som uppstår när en kund har bristande betalningsförmåga.

 

Kundförluster är bristande betalningsförmåga hos kunder.

Kundförluster uppstår på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura från företaget. Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster.

När en en kundfaktura inte har betalats vidtar en redovisningsenhet de åtgärder som krävs för att få in betalningen. De innebär att skicka påminnelser, inkassokrav, hot om utmätning och även att försätta den betalningsskyldiga kunden i konkurs.

 

Befarade kundförluster och konstaterade kundförluster.

Befarad kundförlust uppstår när en kundfaktura inte har blivit betald vid förfallodatum eller dragit ut på tiden med ett visst antal dagar.

För att konstatera en kundförlust så krävs det att det finns starka skäl till att tro att fakturan inte kommer att bli betald. De krav som finns för att det ska räknas som en konstaterad kundförlust är att kunden ska ha gått i konkurs, fått ackord eller varit utsatt för en utmätning.

Les mer här!

 

Referens: Visma