Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kostnad

 

En utgift som knyts till en viss period, vid brukandet av resurser. Inom samhällsekonomin värdet av de produktionsfaktorer som krävs vid produktionen av vara eller tjänst.

Referens: Ekonomifakta