Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Köpkraft

 

Mått på möjligheten att köpa varor och tjänster. Köpkraften är beroende av storleken på disponibel inkomst och värdet på den valuta inkomsten denomineras i.

Referens: Ekonomifakta