Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Köpekontrakt och Köpebrev

 

Efter en intensiv budgivning kan det lätt kännas som att du är i hamn med bostadsaffären. Men ingenting är helt klart förrän både säljare och köpare har undertecknat köpekontraktet. 

 

Köpekontrakt – knyter ihop bostadsaffären

Det är först när både säljare och köpare har undertecknat köpekontraktet som bostadsaffären är avslutad. Innan dess är ingen av parterna bundna till bud de lagt under budgivningen och kan därmed dra sig ur. Därför är det viktigt att ni så snart som möjligt undertecknar köpekontraktet vid försäljningen av hus, bostadsrätt eller annan typ av fastighet.

 

Köpekontraktets innehåll – fyra minimikrav

Det finns fyra minimikrav för att ett köpekontrakt ska vara juridiskt giltigt:

  • Kontraktet ska vara skriftligt.
  • Det ska vara undertecknat av både köpare och säljare.
  • Det ska innehålla information om köpeskilling och köpeobjektets registerbeteckning.
  • Det ska innehålla en överlåtelseförklaring.

Att upprätta ett köpebrev

På tillträdesdagen upprättas ett köpebrev i och med att den återstående köpeskillingen betalas. Det är också nu köparen får tillträde till bostaden. Köpebrevet kan alltså sägas vara ett kvitto på att hela köpeskillingen är betald. Med köpebrevet kan köparen dessutom registrera sig som ny ägare och få lagfarter till fastigheten.


Köpebrevets innehåll

Dessa punkter måste ett köpebrev innehålla för att vara juridiskt korrekt.

  • Underskrifter av bägge parter.
  • Överlåtelseförklaring, där säljaren uttryckligen förklarar att bostaden eller fastigheten överlåts till köparen när köpeskillingen är betalad och köpebrevet undertecknat av båda parter.
  • Köpeobjekt. Vid fastighetsförsäljning ska fastighetsbeteckningen framgå.
  • Köpeskilling.

 

Referens: Svensk Fastighets Förmedling