Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Konvertibla vinstandelsbevis eller KVB

 

Aktie utan rösträtt som dock ger större utdelning än motsvarande aktie med rösträtt. Kan konverteras till aktier till en i allmänhet på förhand uppgjord kurs.

Konvertibla vinstandelsbevis är konvertibla skuldebrev där hela eller en del av räntan är beroende av bolagets vinst eller utdelning. Denna ränta ingår i den noterade kursen på samma sätt som gäller för utdelning på aktier.

Noterade konvertibla vinstandelsbevis följer samma beskattningsregler som vanliga konvertibler.

Les mer här!

Referens: Finansportalen
Skatteverket