Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Konvertering

 

Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier.

Enligt Skatteverket blir det ett skattepliktigt byte när en konvertibel byts ut mot aktier i samband med en kvittningsemission och där bytet inte sker enligt de gällande konver­teringsvillkoren för konvertibeln.

Avyttringspriset för de genom kvittningsemissionen bortbytta konvertiblerna är värdet på de aktier som erhållits i bytet. Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna är värdet på konvertiblerna vid bytet, vilket normalt är samma värde som för de erhållna aktierna. Värdering bör ske med utgångspunkt i värdet den dag då båda parter är bundna av avtalet.

Vid en konvertering av konvertibler mot aktier enligt konverteringsvillkoren utlöser konverteringen ingen beskattning utan omkostnadsbeloppet förs över på de mottagna aktierna.

Ett aktiebolag har genomfört en så kallad kvittningsemission där konvertibler byts ut mot aktier i bolaget för att stärka bolagets finansiella ställning. Konvertibelinnehavarna har erbjudits att byta konvertibelfordran mot aktier i bolaget, med andra villkor än de gällande villkoren för konverteringen av konvertibeln. Detta har medfört följande frågeställningar:

  1. Medför ett sådant byte av konvertibler mot aktier att det skett ett skattepliktigt byte för innehavarna av konvertiblerna?
  2. Vilket värde ska i så fall anses som avyttringspris för de bortbytta konvertiblerna?
  3. Vilket värde ska de erhållna aktierna anses vara anskaffade för?

 

Referens: Finansportalen
Skatteverket