Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Konvergenskrav

 

De krav som EU har ställt på de länder som vill ingå i EMU. Kraven är låg inflation, låga räntor, ett litet budgteunderskott och en liten statsskuld.

Referens: Ekonomifakta