Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Konkurs

 

Innebär att ett företag måste lägga ned sin verksamhet, på grund av att det inte kan betala sina skulder. En konkursförvaltare utses för att betala borgernärer med de tillgångar som finns. När konkursen är genomförd upplöses företaget.

Referens: Ekonomifakta