Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kondenskraftverk

 

Ett kondenskraftverk producerar enbart el och man tar inte vara på överskottsvärmen. Bränslet i ett kondenskraftverk är främst kol, olja och gas men också avfall används.

Referens: Ekonomifakta