Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Koncernbidrag

 

Vinster och förluster inom en koncern kan utjämnas genom att moderbolag, som äger minst 90 % av aktierna i ett dotterbolag, får ta emot eller ge koncernbidrag från eller till sådant.

 

Referens: Finansportalen