Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kommissionen

 

Egentligen ”Europeiska kommissionen” också ”EU- kommissionen”. En politiskt oberoende och verkställande EU-institution. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.

Referens: Ekonomifakta