Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kollektiva nyttigheter

 

Varor som karaktäriseras av att det är praktiskt omöjligt att utestänga individer från att konsumera varan, så kallad icke-exkluderbarhet, och att en individs konsumtion av varan inte påverkas av att ytterligare en person konsumerar den, så kallad icke-rivalitet. Ett klassiskt exempel på en kollektiv vara är fyrar.

Referens: Ekonomifakta