Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Koldioxidintensitet

 

De totala koldioxidemissionerna som andel av produktionsvärde.

Referens: Ekonomifakta