Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Keynesianism

 

En typ av ekonomisk politik som syftar till att styra ekonomin bort från stora konjunktursvängningar . Detta genom att stimulera i lågkonjunktur och bromsa i högkonjunktur. Den här formen av finanspolitik var övergiven i de flesta länder fram till finanskrisen 2008 eftersom många menat att åtgärderna ofta kommer för sent och tenderar att snarast förvärra situationen. I den efterfrågekris som uppstod efter finanskrisen har Kensianismen fått nytt intresse.

Referens: Ekonomifakta