Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kennedyrundan

 

Multilateral handelspolitisk förhandlingsrunda inom WTO som pågick från 1964 till 1967. Denna runda, som döptes efter den amerikanska presidenten, var den första förhandlingsrundan som fick stor uppslutning i och med att antalet länder som undertecknat GATT kraftigt hade ökat.

Referens: Ekonomifakta