Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kapitalomsättningshastighet

 

Kapitalomsättningshastighet är ett mått som visar hur mycket kapital en verksamhet kräver, dvs det mäter hur kapitalintensiv verksamheten är.

Kapitalomsättningen beräknas genom att ta omsättning dividerat med en kapitalbas vilken vanligen utgörs av det totala kapitalet  (genomsnitt-lig balansomslutning).

Formeln för måttet är: KOH = omsättning / totalt kapital

Kapitalomsättningshastighet

 

Kapitalomsättningshastigheten kan även beräknas med annan kapitalbas än det totala som exempelvis sysselsatt eller operativt.

 

Referens: Wikipedia