Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kapitalinkomstskatt

 

Samlingsnamn på de skatter man betalar på ränteintäkter, utdelningar samt vinster vid försäljning av kapitaltillgångar, exempelvis aktier. Skattesatsen är normalt sett 30 procent..

Referens: Ekonomifakta