Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kapitalbalans

 

(eng. Capital Account) Kapitalbalansen är en del av betalningsbalansen. Omfattar bland annat EU-bidrag, arvskiften och överlåtelse av patent. (Kallas också kapitaltransfereringar)

Referens: Ekonomifakta