Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kapital

 

Inom samhällsekonomin är kapital en produktions-faktor som inkluderar fasta anläggningar och maskiner men i en vidare tolkning också kunskap och goodwill etc. Kan också syfta på tillgångar minus skulder, eller finansiell förmögenhet.

Referens: Ekonomifakta