Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Justerad vinst

 

Ett företags resultat före bokslutsdispositioner och skatt där man minskar med antingen schablonskatt eller faktisk skatt plus eventuell latent skatt.

 

 

Referens: Finansportalen