Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Jobless Growth

 

"Jobblös tillväxt". Beskriver en situation när den samlade produktionen i ett land ökar men utan att sysselsättningen ökar.

Referens: Ekonomifakta