Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Jämviktspris

 

Jämviktspris är inom nationalekonomi det pris som leder till att önskad utbudskvantitet sammanfaller med önskad efterfrågekvantitet.

På en fri marknad leder ett alltför högt pris till att efterfrågad kvantitet faller och att priset därför pressas ned mot sin jämviktsnivå; är priset för lågt kommer priset istället att stiga tills utbud och efterfrågan är i jämvikt. Om priset regleras till en nivå under jämviktspriset kan dock ett permanent efterfrågeöverskott uppstå, vilket kan leda till köbildning, ransonering eller uppkomst av en svart marknad. Begreppet efterfrågelagen (engelska Law of demand) innebär att det i allmänhet finns ett negativt samband mellan pris och efterfrågad kvantitet.

Numeriskt exempel

 

Referens:Wikipedia