Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Investmentbolag

 

Ett bolag vars affärsidé är att äga aktier i andra bolag, och genom den kontrollen förbättra bolagens utveckling.

 

Investmentbolagen driver sin verksamhet genom att äga aktier i andra noterade och onoterade bolag. Affärsidén för ett bolagen är ofta att äga stora delar av bolagen. På så sätt kan de kontrollera portföljbolagen genom att placera sina män och kvinnor i styrelsen. Investor är det största investmentbolaget i Sverige. Ett investmentbolags främsta mål är att skapa värde och utveckling för sina aktieägare. 

 

Referens: Ekonomifakta