Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Investeringsanalytiker

 

Det är investeringsanalytikerens uppgift att se till att alla fakta är på plats när investeringsbeslut fattas. Jobbet är krävande, kräver långa timmar och ofta resor, men löner och förmåner är bra. Majoriteten av de nuvarande analytikerna rapporterar hög arbetstillfredsställelse. Det är också ett område med förväntad hög tillväxt de kommande åren, vilket gör det till en attraktiv karriärväg för ungdomar.

 

Referens: Finansportalen