Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Intressebolag, intresseföretag

 

Aktiebolag i vilket ett annat företag äger 20-50 procent av aktiekapitalet eller rösträtten och aktieinnehavet representerar en varaktig förbindelse. Företaget eller koncernen ska redovisa sådant innehav särskilt och i resultaträkningen uppge sina andelar i av intressebolag icke utdelade resultat.

 

 

Referens: Finansportalen