Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Intern redovisning

 

Intern redovisning syftar till att ge information till företagets interna intressenter.

 

Redovisningens två grenar: intern och extern redovisning.

Syftet med redovisning är att dokumentera och sammanställa relevant information som rör ett företag och dess verksamhet. Redovisningen ska se till att företagets interna och externa intressenter har åtkomst till den information de behöver. Det finns två grenar inom redovisning, extern redovisning och intern redovisning. Den interna redovisningen har som ändamål att ge de som arbetar inom företaget betydelsefull information som rör framtiden.

 

Den interna redovisningen vänder sig till interna intressenter.

Den interna redovisningen behandlar främst interna händelser, det vill säga transaktioner inne i företaget. Intern redovisning riktar sig främst till personer inom företaget. Till de interna intressenterna räknas exempelvis företagsledning, avdelningschefer och medarbetare. Den interna redovisningen ska ge ekonomisk information till ägare och ledning och fungerar därför som underlag för beslutsfattande och planering av företagets verksamhet.

 

Les mer här!

 

Referens: Visma