Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Interimsbevis

 

Kvitto på att betalning erhållits vid teckning av aktier, obligationer och övriga värdepapper som inte är färdiga att utlämnas vid emissionstillfället.

 

 

Referens: Finansportalen