Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Intäkt

 

En periodiserad inkomst, det vill säga inkomst med hänsyn taget till den tidsperiod under vilken inkomsten har upparbetats eller blivit intjänad.

Referens: Ekonomifakta