Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Insolvent

 

När en person inte kan betala sina skulder. Obestånd.

För att få en skuld fastställd kan fordringsägaren antingen ansöka om betalningsföreläggande hos oss eller vända sig till domstol.

Detta gäller inte skulder till stat och kommun som till exempel skatter, tv-licens, böter. De är redan fastställda om de inte har blivit betalda i tid.

Fastställda skulder och skuld till stat och kommun kan lämnas till oss. Då gör vi en utredning för att se vilka tillgångar som kan utmätas. När en skuld har lämnats till oss är det viktigt att veta att vi inte kan besluta om till exempel att frysa ränta eller minska skuldbeloppet.

 

 

Referens: Finansportalen