Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Insiderlagen

 

Reglerar förbud att utnyttja icke offentliggjord och kurspåverkande information om värdepapper. Även insiders anmälningsskyldighet till Finansinspektionen när det är nödvändigt.

 

Referens: Finansportalen