Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Insättningsgaranti

 

Ett skydd för kunden till bankerna och värdepappersbolagen vilket innebär att kundens medel i en bank garanteras belopp upp till 500.000 kr per kund och institut. Bundna placeringar som privatobligationer, fondsparande och pensionssparande omfattas inte av garantin.

 

Referens: Finansportalen