Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Inlösendag

 

Den dag värdepappret löses in av utgivaren.

Värdepapper är en gemensam beteckning för aktier, obligationer, optioner, mm.

Nya instrument utvecklas ständigt i form av korsningar, hybrider, mellan olika befintliga värdepappersslag. Några exempel på korsningsprodukter är aktieindexobligationer, warrants och fond i fonder.

Referens: Björn Lunden