Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Inkurans

 

Värdeminskning av en vara på grund av skada, förslitning eller liknande.

Referens: Ekonomifakta