Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Inkomstslag

 

Inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet.

 

Inkomstskattelagen delas upp i tre inkomstslag. Dessa är inkomst av näringsverksamhetkapital och tjänst.

För att få reda på om en viss inkomst är skattepliktig eller om en utgift ger rätt till avdrag bör man ta reda på vilket inkomstslag inkomsten eller utgiften hör till. Det skiljer sig åt mellan inkomstslagen vad som ska beskattas och vad som berättigar till avdrag, så klargör först enligt vilket inkomstslags regler som inkomsten eller avgiften ska bedömas.

Referens: Lagen.nu