Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Inkasso

 

Inkasso är en åtgärd från en part riktad mot en annan part för att få en skuld betald.

 

Inkassoåtgärder är krav om att få en skuld betald.

Om räkningar och andra skulder inte blir betalda inom den utsatta tiden kan den som ska ha pengarna vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala. Den som har en fordran mot någon annan brukar kallas borgenär medan den som är skyldig pengar brukar kallas gäldenär.

Med inkassoåtgärder menas påtryckningar riktade mot gäldenären för att få gäldenären att betala sin skuld. Skulden kan exempelvis gälla pengar som lånats ut av borgenären men inte blivit återbetalda, tjänster som lovats men inte blivit utförda eller obetalda fakturor. Som borgenär kan man antingen välja att själv driva in skulden eller att ta hjälp av ett inkassoföretag som då tar över ansvaret för att driva in skulden.

En betalningspåminnelse eller en underrättelse om att kravet kan bli överlämnat till inkasso är inte inkassoåtgärder.

Les mer här!

 

Referens: Visma