Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Ingående balans

 

Ingående balans är de belopp som bokförs i början av ett nytt räkenskapsår som ingående saldon på balanskontona.

 

Ingående balans vid nytt räkenskapsår.

Den ingående balansen (IB) visar företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid starten av ett nytt räkenskapsår. Ingående balans utgörs av de belopp som bokförs i början av året som ingående saldon på konton för tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen. En balansrapport ger en överblick över företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt. Balansrapporten visar periodens ingående balans (IB), förändringar på balanskontona och periodens utgående balans (UB).

 

Registrering av ingående balans.

Värdena för ingående balans hämtas från den utgående balansen i balansräkningen per sista dagen för föregående räkenskapsår. Detta betyder att den utgående balansen för år 1 blir den ingående balansen för år 2. Använder du BAS‑kontoplanen från 2010 och framåt, eller standardkontoplanen i e-conomic bokföringsprogram, innebär det saldot på kontona 1000–2999.

Med standardiserade SIE‑filer kan du överföra verifikat mellan olika bokföringsprogram. Det gör det enkelt att importera ingående balans och exportera utgående balans när du väljer att byta bokföringsprogram.

Les mer här!

 

Referens: Visma