Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Inflation

 

En stegring av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Det vanligaste måtten på inflation i Sverige är Konsumentprisindex (KPI) och KPIF som räknar bort effekten av ändrade bostadsräntor.

Referens: Ekonomifakta