Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Indrivning

 

Om en skatteskuld inte betalas i rätt tid kan den lämnas till kronofogdemyndigheten som då kan kräva in skulden.

 

Referens: Finansportalen