Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Indexoption

 

Ett indexoption är ett finansiellt derivat som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja värdet av ett underliggande index, såsom Standard and Poor's (S&P) 500, till angivet lösenpris på eller före optionens utgångsdatum. Inga faktiska lager köps eller säljs. indexalternativ är alltid kontantreglerade och är vanligtvis alternativ i europeisk stil.

 

Referens: Invetopedia